Описна оцена – I тромесечие – високо ниво – III одд.

Оцената е изработена според целите од програмите и реализираното, изгледа опширно но јас не можев да ја скратам повеќе а при тоа да кажам се. Во евидентниот лист ја собира со фонт 6,5. Од високото ниво според следењето на постигањата на учениците лесно може да се изведе оцена за секој ученик поединечно.

OPISNA OCENA – I tromesechie – VISOKO NIVO

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s