Електронски наставен лист – Керолов дијаграм

Наставниот лист се решава со селектирање и преместување сликички, пред да се почне со работа наставниот лист да се намали на 70% и да се  отвори со поглед на цел екран.

Kerolov dijagram – Latinica, kirilica