Игра – Геометриски форми

Најди ја врската меѓу исказите, кликни на 4 искази за кои мислиш дека се повразни со еден поим – геометриска форма. Откриј го поимот.

Untitled