Направи свој динамометар

Целиот потребен материјал верувам го имате во Вашите домови. А наместо тегови би можеле да употребите пакувања од 100 г од разни производи, на пример кафе. Ви посакувам успешна работа.