Линк до материјалите од обуката„Работа со компјутери и основи на програмирањето“

Поради тоа што во коментарите некои наставници ми напишаа дека не можат да најдат материјал за планирање на часовите за „Работа со компјутери и основи на програмирањето“ повторно го објавувам линкот од кој можете да ги превземете материјалите кои ни беа презентирани на обуката, објавени се и на македонски и на албански јазик.

http://zim.mk/obuka2015/

Безбеден пребарувач за деца Kiddle

Untitled

Kiddle  е безбеден визуелен пребарувач за деца. Kiddle е заснован на Google сигурното пребарување кој резултатите ги рангира според сигурност и едноставност. Така да првите три резултати се резервирани за безбедни сајтови напишани специјално за деца. Од 4 – 7 резултат најчесто се безбедни сајтови кои не се наменети специјално за деца но се лесно разбирливи. Од 8  резултат па натаму, се познати сајтови кои се напишани за возрасни и не се доволно разбирливи за децата но обезбедуваат стручни содржини и се филтрирани од страна на  Google. Доколку во пребарувачот се  напишат  некои несоодветни зборови, програмата го блокира пребарувањето.

 

 

By Тања Метикош Posted in Линк

Уште задачи од „Кенгур“

Kengur zadaci na makedonski od I -III

1razred2014     2razred2014     3-4razred2014                            5-6razred2014   benjamin2009    benjamin2010  benjamin2011    benjamin2012    benjamin2013  benjamin2015   drugi2009   drugi2010  drugi2011 drugi2013   ecolier2009   ecolier2010  ecolier2011   ecolier2012    ecolier2013    ecolier2015    preecolier2015      prvi2015