Безбеден пребарувач за деца Kiddle

Untitled

Kiddle  е безбеден визуелен пребарувач за деца. Kiddle е заснован на Google сигурното пребарување кој резултатите ги рангира според сигурност и едноставност. Така да првите три резултати се резервирани за безбедни сајтови напишани специјално за деца. Од 4 – 7 резултат најчесто се безбедни сајтови кои не се наменети специјално за деца но се лесно разбирливи. Од 8  резултат па натаму, се познати сајтови кои се напишани за возрасни и не се доволно разбирливи за децата но обезбедуваат стручни содржини и се филтрирани од страна на  Google. Доколку во пребарувачот се  напишат  некои несоодветни зборови, програмата го блокира пребарувањето.