Линк до материјалите од обуката„Работа со компјутери и основи на програмирањето“

Поради тоа што во коментарите некои наставници ми напишаа дека не можат да најдат материјал за планирање на часовите за „Работа со компјутери и основи на програмирањето“ повторно го објавувам линкот од кој можете да ги превземете материјалите кои ни беа презентирани на обуката, објавени се и на македонски и на албански јазик.

http://zim.mk/obuka2015/