Подготовка – Безбедно и небезбедно однесување во сообраќајот

Оваа објава е во врска со предходните две. Имено написот „Научете ги децата како да учат“ ме поттикна да осмислам час на кој учениците покрај учењето за сообраќајот ќе научат и како да пишуваат кратки белешки. Часот е реализиран, учениците беа максимално ангажирани и можам да кажам  дека се воведени во пишувањето белешки.  Ова сигурно  ќе го искористам и на други часови, на различни содржини и се надевам дека ќе ги оспособам моите ученици самостојно да ја користат оваа техника на учење во текот на нивното понатамошно  школување.

15.04.2016 OPSH Bezbedno i nebezbedno