Прирачници за формативно оценување

Formativno_ocenuvanje_kaj_ucenicite_so_poteskotii_vo_ucenjeto-_MK

Formativno_ocenuvanje_vo_oddelenska_nastava-_MK

Formativno_ocenuvanje_kaj_ucenicite_so_poteskotii_vo_ucenjeto-_ALB

Formativno_ocenuvanje_vo_oddelenska_nastava-_ALB

Годишни сумативни оцени за II одд.

На барање на неколку колешки објавувам годишни сумативни оцени од моите ученици од минатата година, значи од второ одделение. Има оцена од високо, средно и ниско ниво. Имајте на ум дека ова не се чисти нивоа, ова се оцени од свидетелства на конкретни ученици, може по некој предмет да имаат ист исказ иако се во различно ниво. Се надевам дека ќе Ви помогне при оценувањето.

Godishni oceni za II odd. vo tri nivoa

РК – Сумативна описна оцена

И на крај како – така дојдовме до сумативната оцена за предметот „Работа со компјутери и основи на програмирање“ Видов објавени оцени во групата за трето одделение за кои сметам дека не се баш најдобро направени. Нема да ги анализирам целосно, само ќе кажам дека и највисокото ниво оценува само до ниво на знаење и разбирање, а највисокото ниво треба да се однесува на примена. Овој предмет не е наменет да ги научи децата само да знаат и објаснуваат, туку да применуваат  т.е. да работат со компјутери. Оцената е составена од неколку избрани конкретни цели од секое подрачје а кога се прави сумативна годишна описна оцена за определување на исходите треба да се  користат општите цели на соодветниот предмет (слика долу). И да не паметувам многу еве на крајот од оваа година со цел да го заокружам целиот процес Ви ја ставам на располагање и мојата сумативна оцена по овој предмет. Се обидов максимално да ја скратам (со оглед на тоа дека ќе треба рачно да ги препишуваме во главните книги) а сепак се да биде опфатено. Се разбира при изготвувањето ги имав во предвид моите ученици но Вие можете да ја прилагодите оцената на своите потреби.

Opisna ocena RK – tri nivoa

цели