Годишни сумативни оцени за II одд.

На барање на неколку колешки објавувам годишни сумативни оцени од моите ученици од минатата година, значи од второ одделение. Има оцена од високо, средно и ниско ниво. Имајте на ум дека ова не се чисти нивоа, ова се оцени од свидетелства на конкретни ученици, може по некој предмет да имаат ист исказ иако се во различно ниво. Се надевам дека ќе Ви помогне при оценувањето.

Godishni oceni za II odd. vo tri nivoa