За интерно оценување

Правилник за интерно оценување pravilnik_osnovno_1

Вака изгледа инструментот кој го приложувам заедно со ученичките трудови за интерно оценување

 sledenje-po-ucenik-2