Слика

Еквивалентност на дропки, децимални броеви и проценти

Screenshot_2

Advertisements

Подготовка – Личноста во групата и општеството – повторување

26.02.2018 .OPS Licnosta vo grupata i vo opstetsvoto -povtoruvanje

Licnosta vo grupata i vo opstestvoto