ЗАДАЧИ КЕНГУР ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

3-ii-i-iii-odd3-iv-i-v-odd3-4razred20144-ii-i-iii-odd10391813_1337740649587987_3958366352754017083_n

1razred2014       2razred2014       3-4razred2014     5-6razred2014     benjamin2009-v-vi       benjamin2010-v-vi       benjamin2011-v-vi       benjamin2012-v-vi       benjamin2013-v-vi        benjamin2015-v-vi     drugi2009        drugi2010        drugi2011       drugi2013                               ecolier-2012-iii-i-iv      ecolier2009-iii-i-iv    ecolier2010-iii-i-iv    ecolier2011-iii-i-iv       ecolier2013-iii-i-iv      ecolier2015-iii-i-iv     preecolier2015-iiprvi2015

НЛ – Проблемски задачи со мерки за должина

Наставниот лист е превземен и прилагоден од колешка од Србија

Problemski zadachi so dolzini  doc

Problemski zadachi so dolzini pdf

НЛ – Текстуални задачи со пари

zadachi so pari nisko nivo  docx          zadachi so pari nisko nivo    pdf

zadachi so pari visoko nivo docx        zadachi so pari visoko nivo   pdf

Уште задачи од „Кенгур“

Kengur zadaci na makedonski od I -III

1razred2014     2razred2014     3-4razred2014                            5-6razred2014   benjamin2009    benjamin2010  benjamin2011    benjamin2012    benjamin2013  benjamin2015   drugi2009   drugi2010  drugi2011 drugi2013   ecolier2009   ecolier2010  ecolier2011   ecolier2012    ecolier2013    ecolier2015    preecolier2015      prvi2015

Наставни листови doc и pdf

Vreme za procitana kniga      Vreme za procitana kniga

Polozba, nasoka, dvizenje NL     Polozba, nasoka, dvizenje NL

Ziv.vesh – Lavirint     Ziv.vesh – Lavirint

Zivotni i zivealishta     Zivotni i zivealishta

PLAKANJE SO MONETI       PLAKANJE SO MONETI

Таблица множење со 4 – презентација и наставен лист

TABLICA MNOZENJE SO 4

Tablica so 4 – boenka Vinozito

Задачи „Кенгур“ за второ одд. 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 – на српски

kengur

kengur 1

kengur 2

kengur 3

kengur-bez-granica-2008-test-za-2-razred

kengur-bez-granica-2010-test-za-2-razred1

kengur-bez-granica-2011-test-za-2-razred