Category Archives: Игри

Phet – интерактивен симулатор – дропки

Линк до  Phet – интерактивен симулатор

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_en.html

Видео со насоки за работа на симулаторот

Игра- Парови броеви до бројот 10

Игра, парови броеви до бројот десет. Со топот треба да го погодиш бројот што заедно со бројчето од топот го прават збирот 10. На пример ако во топот го има бројот 8 треба да се погоди бројот 2 затоа што 8 + 2 = 10.

Screenshot_1