Подготовка РК

28-02-2017-rk-sproveduvanje-fiz-aktivnosti-koi-simuliraat-kompjuterski-procesi

algoritam-i-programa – презентација

raboten-list-1

Мерење и решавање проблеми – тематски тест

Test – Merenje i reshavanje problemi  doc

Test – Merenje i reshavanje problemi   pdf

Забите кај човекот

Zabite kaj chovekot – наставен лист

Zabite kaj chovekot – презентација

Наставни листови со мерки за време

Presmetuvanje vremenski intervali vo chasovi i minuti docx

Presmetuvanje vremenski intervali vo chasovi i minuti pdf

Chitanje vreme  docx

Chitanje vreme pdf

Soodnos na merkite za vreme  docx

Soodnos na merkite za vreme  pdf

 

НЛ со мерки за зафатнина

Zadaci so merki za zafatnina

Zadaci so merki za zafatnina

Tekstualni zadaci so merki za zafatnina – високо

Tekstualni zadaci so merki za zafatnina

Tekstualni zadaci so merki za zafatnina

Наставни листови

NL Glagoli i imenki  docx               NL Glagoli i imenki   pdf

NL Merki i instrumenti za zafatnina   docx              NL Merki i instrumenti za zafatnina pdf

Пред крстосница

Презентација и наставен лист

Krstosnica презентација

NL– Pred krstosnica docx

NL – Pred krstosnica pdf

ПН – Здрав оброк

NL Zdrav obrok  – pdf     NL Zdrav obrok   –  doc

Zdrav obrok – презентација

Untitled

НАПРАВИ ЗДРАВ ОБРОК

Untitled1

НАПРАВИ ЗДРАВ ОБРОК ЗА НА ПАТ

НЛ – Проблемски задачи со мерки за должина

Наставниот лист е превземен и прилагоден од колешка од Србија

Problemski zadachi so dolzini  doc

Problemski zadachi so dolzini pdf

Бројни низи

Секоја низа од  документот може да се копира посебно како слика и да се искористи во друг документ.

Brojni nizi po 2, 3…..10

Prazni brojni nizi doc

Prazni brojni nizi  pdf

Од точка до точка – броење по 2,3,4,5,10

Od tochka do tochka – broenje po 2,3,4,5,10  наставен лист doc

Od tochka do tochka – broenje po 2,3,4,5,10 наставен лист pdf

Od tochka do tochka – broenje po 2

Od tochka do tochka – broenje po 4

Od tochka do tochka – broenje po 10

Od tochka do tochka – broenje po deset

Od tochka do tochka – tablica so 3

Od tochka do tochka – tablica so br 3