Табела – Еквивалентни дропки

Не е во тек со она што го работиме сега ама е многу добро

еквивалентни дропки табела