Прашања од екстерно за IV и Vодд. -АНГЛИСКИ ЈАЗИК – за превземање

Prashanja eksterno – angliski za IV odd 2016

Prashanja eksterno – angliski za V odd 2016

Advertisements

Прашања од екстерно за IV и Vодд. – без англиски

PRASHANJA EKSTERNO ZA IV odd.

PRASHANJA EKSTERNO ZA V odd.

ПРАШАЊА ЕКСТЕРНО ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 ОД IV – IX одд.

Наставен план за 4 одделение – македонски

Наставен план за 5 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 6 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 7одделение деветгодишно- македонски

Наставен план за 8 одделение -деветгодишно- македонски

Наставен план за 9 одделение -деветгодишно- македонски

Екстерно тестирање – прашања на албански јазик

Nastaven plan za 4. odd na albanski

Nastaven plan za 5. odd na albanski

Nastaven plan za 6. odd na albanski

Nastaven plan za 7. odd na albanski

Nastaven plan za 8.devetgodishno odd na albanski

Nastaven plan za 8.osumgodishno odd na albanski

Прашања за екстерно на македонски јазик за сите одделенија – за учебната 2013-14 (од минатата учебна година)

Nastaven plan za 4.odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 5. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 6. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 7. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 8 devetgodisno na makedonski jazik

Nastaven plan za 8 osumgodisno na makedonski jazik

Врска

Линкот за прашањата за екстерно оценување за сите одделенија, наставни јазици и предмети

http://www.prasanjaeksterno.dic.edu.mk/QBank/ViewQuestion.aspx