Category Archives: Презентација

Phet – интерактивен симулатор – дропки

Линк до  Phet – интерактивен симулатор

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_en.html

Видео со насоки за работа на симулаторот