ЗАДАЧИ КЕНГУР ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

3-ii-i-iii-odd3-iv-i-v-odd3-4razred20144-ii-i-iii-odd10391813_1337740649587987_3958366352754017083_n

1razred2014       2razred2014       3-4razred2014     5-6razred2014     benjamin2009-v-vi       benjamin2010-v-vi       benjamin2011-v-vi       benjamin2012-v-vi       benjamin2013-v-vi        benjamin2015-v-vi     drugi2009        drugi2010        drugi2011       drugi2013                               ecolier-2012-iii-i-iv      ecolier2009-iii-i-iv    ecolier2010-iii-i-iv    ecolier2011-iii-i-iv       ecolier2013-iii-i-iv      ecolier2015-iii-i-iv     preecolier2015-iiprvi2015

Годишни сумативни оцени за II одд.

На барање на неколку колешки објавувам годишни сумативни оцени од моите ученици од минатата година, значи од второ одделение. Има оцена од високо, средно и ниско ниво. Имајте на ум дека ова не се чисти нивоа, ова се оцени од свидетелства на конкретни ученици, може по некој предмет да имаат ист исказ иако се во различно ниво. Се надевам дека ќе Ви помогне при оценувањето.

Godishni oceni za II odd. vo tri nivoa

Од точка до точка – броење по 2,3,4,5,10

Od tochka do tochka – broenje po 2,3,4,5,10  наставен лист doc

Od tochka do tochka – broenje po 2,3,4,5,10 наставен лист pdf

Od tochka do tochka – broenje po 2

Od tochka do tochka – broenje po 4

Od tochka do tochka – broenje po 10

Od tochka do tochka – broenje po deset

Od tochka do tochka – tablica so 3

Od tochka do tochka – tablica so br 3

Спротивни математички операции

Прекрасна алатка преку која можете на визуелен начин да им ја прикажете на учениците поврзаноста на спротивните математички операции: објект – број,  повеќе – помалку, собирање – одземање, множење – делење.

спротивни операции

Спротивни операции

ПРОЦЕНУВАЊЕ И ЗАОКРУЖУВАЊЕ БРОЕВИ ДО 100

Zaokruzuvanje broevi – презентација

Procenuvanje i zaokruzuvanje – презентација

Zaokruzuvanje broevi – наставен лист

Tabela za zaokruzuvanje broevi do 100

Тематски тест – Растенијата и животните околу нас

Rastenijata i zivotnite okolu nas – tematski test

Rastenijata i zivotnite okolu nas – tematski test

НЛ – математика и ПН и една презентација

Basni

NL – dolzina masa zafatnina

NL – dolzina masa zafatnina

NL – Kalendar na vremeto

NL- Kalendar na vremeto

Математички игри за проценка, мерење и споредување МАСА

Преку неколку едукативни компјутерски игри учениците ќе имаат можност да мерат маса со вага

http://www.ictgames.com/mostlyPostie.html

Да мерат маса на вага со тегови

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/poddle-weigh-in/

Да проценуваат и споредуваат маса

http://www.iboard.co.uk/iwb/Comparing-Animal-Weights-679

Да проценуваат и споредуваат за колку пати е потешко

http://www.iboard.co.uk/iwb/Estimating-Animal-Weight-687

Наставни листови doc и pdf

Vreme za procitana kniga      Vreme za procitana kniga

Polozba, nasoka, dvizenje NL     Polozba, nasoka, dvizenje NL

Ziv.vesh – Lavirint     Ziv.vesh – Lavirint

Zivotni i zivealishta     Zivotni i zivealishta

PLAKANJE SO MONETI       PLAKANJE SO MONETI