Ергономија и правила за работа со компјутер – подготовка

04-10-2016-rk-ergonomija-i-pravila-za-rabota-so-kompjuter – подготовка

ergonomija – презентација

poster-ergonomija – постер

Видео

Моделирање – кукличка

Прекрасно видео кое може да се искористи во воведен дел на часот по ликовно за моделирање, со помош на ова видео ќе бидете сигурни дека децата ќе изработат тродимензионална фигура.

Видео

Еколошко видео – Ози Озон

Видео за заштита на озонската обвивка, разбирливо за учениците  од помала возраст. Синхронизирано на српски јазик.

Видео

Македонска азбука

Ова е моето прво видео што го изработив со помош на http://www.powtoon.com/. При изработката искористив само неколку алатки: внеси позадина, вметни слика, вметни текст и музика.