Мерење и решавање проблеми – тематски тест

Test – Merenje i reshavanje problemi  doc

Test – Merenje i reshavanje problemi   pdf

Забите кај човекот

Zabite kaj chovekot – наставен лист

Zabite kaj chovekot – презентација

Наставни листови со мерки за време

Presmetuvanje vremenski intervali vo chasovi i minuti docx

Presmetuvanje vremenski intervali vo chasovi i minuti pdf

Chitanje vreme  docx

Chitanje vreme pdf

Soodnos na merkite za vreme  docx

Soodnos na merkite za vreme  pdf

 

НЛ со мерки за зафатнина

Zadaci so merki za zafatnina

Zadaci so merki za zafatnina

Tekstualni zadaci so merki za zafatnina – високо

Tekstualni zadaci so merki za zafatnina

Tekstualni zadaci so merki za zafatnina

Наставни листови

NL Glagoli i imenki  docx               NL Glagoli i imenki   pdf

NL Merki i instrumenti za zafatnina   docx              NL Merki i instrumenti za zafatnina pdf

Пред крстосница

Презентација и наставен лист

Krstosnica презентација

NL– Pred krstosnica docx

NL – Pred krstosnica pdf

НЛ – Проблемски задачи со мерки за должина

Наставниот лист е превземен и прилагоден од колешка од Србија

Problemski zadachi so dolzini  doc

Problemski zadachi so dolzini pdf

НЛ – Текстуални задачи со пари

zadachi so pari nisko nivo  docx          zadachi so pari nisko nivo    pdf

zadachi so pari visoko nivo docx        zadachi so pari visoko nivo   pdf

Анализа на текст – Техника – Пајакова мрежа

Техника за разбирање  и доживување на литературен текст

NL – Analiza na tekst – Tehnika – Pajakova mreza

Геометриски тела

NL – Geometriski tela – наставен лист

Geometriski tela – презентација

Како решаваме текстуални задачи – НЛ и презентација

Kako resavame tekstualni zadaci

28.09.2015 NL tekstualni zadaci

Ѕвезда на приказна – Текст „Златно срце“

Zvezda na prikazna

NL Zvezda na prikazna – Zlatno srce

Проверка на собирањето и одземањето – НЛ и презентација

proverka-na-odzemanjeto-so-sobiranje

NL Proverka 29.09.2015

Компјутерски систем – хардвер и софтвер

Дневна подготовка, презентација, наставен лист.

Kompjuterski sistem

hardver i softver

Hardver i softver

03.09.2015 RAB SO KOM- Hardver i softver

Тематски тест – Растенијата и животните околу нас

Rastenijata i zivotnite okolu nas – tematski test

Rastenijata i zivotnite okolu nas – tematski test