Tag Archives: наставен лист

Анализа на текст – Техника – Пајакова мрежа

Техника за разбирање  и доживување на литературен текст

NL – Analiza na tekst – Tehnika – Pajakova mreza

Геометриски тела

NL – Geometriski tela – наставен лист

Geometriski tela – презентација

Ѕвезда на приказна – Текст „Златно срце“

Zvezda na prikazna

NL Zvezda na prikazna – Zlatno srce

Проверка на собирањето и одземањето – НЛ и презентација

proverka-na-odzemanjeto-so-sobiranje

NL Proverka 29.09.2015