Дополнување реченици – читање со разбирање – 2 нивоа

Наставните листови се превземени и преведени од хрватски од колешката  Мира Чувидиќ.

DOPOLNUVANJE RECENICI

ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ – БОЕНКА „БРОЕВИ – ДО 10“ И „БОЕНКА – МАКЕДОНСКА АЗБУКА“

Боенката за броеви до 10 содржи број и количество елементи кои со својата форма асоцираат на соодветниот број, а боенката азбука содржи мала и голема печатна буква со објект чие име започнува на соодветната буква.

boenka-broevi-do-10

boenka-makedonska-azbuka

Уште наставни листови

 

RL Redosled na zborovite vo recenicata   – листот треба да се печати двострано, учениците треба да ги исечат зборовите по линиите, потоа правилно да ги подредат зборовите во речениците, потоа да ги свртат ливчињата од другата страна, доколку учениците правилно ги подредиле речениците кога ќе ги превртат ливчињата ќе добијат една есенска слика.

NL Prashalni recenici

tabela 100 – dodavanje 10

Nl Zatvaranje elektricno kolo

Собирање и одземање до 10 – наставни листови

NL sobiranje i odzemanje do 10 – 1

NL sobiranje i odzemanje do 10 – 2

NL sobiranje i odzemanje do 10 – 3

Многу илустрирани активности за интегриран работен ден на тема вода. Погодно за II одделение.

MALA_KNJIGA_O_VODI

ИГРА БИНГО – Овошје и зеленчук

BINGO – OVOSHJE I ZELENCHUK

Со играта БИНГО се запознавме на обуките за Јазична писменост, но истата може да се користи и во Запознавање на околината. Во овој документ има 16 ливчиња подготвени за печатење за играта бинго на тема  „Овошје и зеленчук“.

Дневна подготовка за ненасилно однесување

Часот може да се одржи во сите одделенија од одделенска настава, се разбира со мали измени во зависност од способностите на учениците. Овој час е направен за ученици од прво одделение.

MAKEDONSKI JAZIK – Nasilno i nenasilno odnesuvanje

Nastaven list – Nasilno i nenasilno odnesuvanje

Наставен лист „Грдото пајче“

Nastaven list – redosled na nastani – Grdoto pajce

Наставен лист во кој учениците треба да исечат и да подредат сликички според редоследот на настаните во приказната. Погоден е за да се провери дали учениците ја разбрале содржината на текстот.