Tag Archives: подготовки

Подготовка РК

28-02-2017-rk-sproveduvanje-fiz-aktivnosti-koi-simuliraat-kompjuterski-procesi

algoritam-i-programa – презентација

raboten-list-1

Ергономија и правила за работа со компјутер – подготовка

04-10-2016-rk-ergonomija-i-pravila-za-rabota-so-kompjuter – подготовка

ergonomija – презентација

poster-ergonomija – постер

Неофицијален – ориентационен календар за учебната 2016- 17 год.

Бидејки МОН и БРО не го објавуваат календарот за новата учебна година тогаш кога ни е потребен т.е. кога ги изработуваме нашите распореди и програми за работа, еве јас направив календар за новата учебна година. Се надевам дека ќе Ви помогне при планирањето но имајте на ум дека не е официјален затоа што немам информација за крајот на првото полугодие и почетокот на второто, но вака беше најлогично, затоа што само на овој начин има до 10 Јуни 180 работни денови. Ви посакувам успешна работа.

KALENDAR 2016 – 17 god.

Подготовка – Работа со компјутери и основи на програмирање

04_Запознавање_со_ScratchJr

19.05.2016 RAB SO KOM Zapoznavanje so osnovnite elementi na integrirana okolina za programiranje

РК – Програмирање и програмски јазик

Содржината на подготовката е превземена од прирачникот „Програмирање“ Во прилог го објавувам и прирачникот кој се однесува за наставниците кои предаваат во предметна настава но сметам дека и нам ќе ни биде од голема корист во работата.

12.05.2016 RAB SO KOM Programiranje i programski jazici

programiranje – prirachnik

Подготовка – Безбедно и небезбедно однесување во сообраќајот

Оваа објава е во врска со предходните две. Имено написот „Научете ги децата како да учат“ ме поттикна да осмислам час на кој учениците покрај учењето за сообраќајот ќе научат и како да пишуваат кратки белешки. Часот е реализиран, учениците беа максимално ангажирани и можам да кажам  дека се воведени во пишувањето белешки.  Ова сигурно  ќе го искористам и на други часови, на различни содржини и се надевам дека ќе ги оспособам моите ученици самостојно да ја користат оваа техника на учење во текот на нивното понатамошно  школување.

15.04.2016 OPSH Bezbedno i nebezbedno

ПН – Дијамант 9 – дневна подготовка

Бидејќи во упатството за ПН не е добро објаснета оваа содржина, малку истражував на интернет и направив подготовка според тоа. Се надевам дека ќе Ви помогне и Вие да ги напишете Вашите подготовки.

13.04.2016 PN – Dijamant 9